Ringe lokalhistoriske Arkiv 

                 
                     
                        
                                         
                             arkiv.dk
            En del af vore registreringer kan nu søges på
                             www. arkiv.dk
            Der kommer løbende flere billeder og arkivalier.
                      
           Har du spørgsmål el. oplysninger til vores registreringer på arkiv.dk
            - hører vi gerne fra dig pr. mail eller telefon

                        info@ringelokalarkiv.dk
                     Tlf. 62 62 33 82 / 40 26 83 50
                     
                           Med venlig hilsen
                   Ringe lokalhistoriske Arkiv
                             
                       
   
               
 
                    www.ringelokalarkiv.dk
                             info@ringelokalarkiv.dk
  

    Husk:
    Opgiv venligst navn  adresse og helst telefon nummer ved

   
forespørgsel, så vi har mulighed for at få supplerende oplysninger.
  
     Ajouført d. 6. juli 2018 / kh