Ringe lokalhistoriske Arkiv 

                 
                     
                        
                                         
                             arkiv.dk
            En del af vore registreringer kan nu søges på
                             www. arkiv.dk
            Der kommer løbende flere billeder og arkivalier.
                      
            Ved henvendelse til Arkivet angående fejl
            er det vigtigt også at opgive telefon nr.
            Vi har ikke resurser til at svare alle pr. mail.
            eller sende kopier af viste billeder.
 
                        info@ringelokalarkiv.dk
                            Tlf. 62 62 33 82
                     
                           Med venlig hilsen
                   Ringe lokalhistoriske Arkiv
                             
                       
   
               
 
                    www.ringelokalarkiv.dk
                             info@ringelokalarkiv.dk
  

    Husk:
    Opgiv venligst navn  adresse og helst telefon nummer
ved
  
forespørgsel, så vi har mulighed for at få supplerende oplysninger.
    Ellers besvarer vi ikke forespørgsel via mail.
    Det er ærgeligt at bruge tid på undersøgelser,
    som spørgeren selv er vidende om.!
  
 
      Ajouført d. 26. december 2017 / jbj