Ringe lokalhistoriske Arkiv

Vi efterlyser!


Medarbejdere med lokal- og teknisk viden til redigering af vore digaliterede film samt Arkibas registreringer.

Vi søger:
Personlige papirer:
Alle former for attester, stamtavler, breve, dagbøger, erindringer, skudsmålsbøger, fagforeningsbøger, regnskaber, festsange o.s.v.

Ejendomspapirer:
Bygningstegninger, skøder, forsikringer, matrikelkort, regnskaber samt billeder. Vi vil gerne låne billeder af ejendomme indenfor det midtfynske område (tidl. Ringe Kommune) til foræring og fremtidig bevaring. Meget går desværre tabt. 

Foreningsarkiver:
Arkivet tilbyder kommunens foreninger og klubber at opbevare udskrevne forhandlings- og regnskabsprotokoller, medlemsfortegnelser og andre dokumenter som deponering.
Vi oplever desværre en manglende interesse for en bevaring til brug for fremtidig forskning i lokalsamfundets historie.

Virksomheds- og forretningsarkiver:
Protokoller, regnskaber, korrespondance, kataloger, reklametryk-sager o.s.v. Husk bageren, smeden, købmanden o.s.v.
Vi efterlyser også billeder af begivenheder, portrætter af kendte og mere ukendte personer, der har levet i sognene.

Gamle billeder bruger vi ofte i vore udadvendte aktiviteter, idet vi kopierer dem over på lysbilleder og viser dem på plejehjem, ældreklubber, foreninger og andre steder, hvor man med stor interesse ser de gamle billeder.
Postkort med lokale motiver "støvsuges" desværre af frimærkeklubber til priser som vi ikke har mulighed for at byde på.
Vi ser gerne at de lokale unikke postkort gives til Lokalarkivet!

Hvis man har arkivalier eller billeder, der hører hjemme andre steder i landet, så påtager vi os at sende / aflevere dem til det rette lokalhistoriske Arkiv.

Ajourført: d. 7. september 2014