Ringe Lokalhistoriske Forening

                                                                                                                                                 


Ringe Lokalhistoriske Forening

Foreningens bestyrelse 2024


                                                                 Formand: Uffe Waadenseholt. Tlf. 23 80 35 05
                                                                 Næstfmd: Karsten Nielsen
                                                                 Kasserer: May-Britt Ploug Jantzen. Tlf. 27 20 25 43
                                                                 Sekretær: Pia Warburg
                                                                 Bestyrelsesmedlem: Sandra Schultz Pedersen

                                                                     Bestyrelsesmedlem: Birthe Mogensen - Valgt af Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne
                                                                 Bestyrelsesmedlem: Karsten V. Larsen - Valgt af Midtfyns Museumsforening


Kontingent 150 kr. inklusiv Ræthinge-Posten 2024* * * * * * * * * * * * * * *Privatlivspolitik:

I forbindelse med medlemskab af Ringe Lokalhistoriske Forening, CVR nr. 33 57 09 37, indsamler og
behandler Ringe Lokalhistoriske Forening, CVR nr. 33 57 09 37, som såkaldt "dataansvarlig" en række
almindelige personoplysninger som navn, adresse, e-mail og telefonnr. vedrørende medlemmet.

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Disse personoplysninger vil blive viederegivet til offentlige myndigheder i det omfang,
det er nødvendigt for medlemskabet.

Ringe Lokalhistoriske Forening, CVR nr. 33 57 09 37 vil opbevare/gemme medlemmers personoplysninger i henhold til dels gældede lovgivning f.eks. bogføringsloven, dels så længe der er et præcist formål med opbevaringen. Så snart formålet ved opbevaring af medlemmers personoplysninger ikke længere er til stede, eller når den lovgivningsfastsatte opbevaringstid er udløbet, vil medlemmers personoplysninger blive slettet. Hvert år, efter generalforsamling, vil sidste års medlemslister og andet materiale blive overgivet til Ringe Lokalhistoriske Arkiv, som vil behandle materialet i henhold til persondatalovens bestemmelser for opbevaring af sådanne data.

Vi gør opmærksom på, at du som medlem har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til
de personoplysninger, Ringe Lokalhistoriske Forening, CVR nr. 33 57 09 37, behandler om medlemmer:

- Retten til indsigt
- Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
- Retten til at anmode om begrænsning af behandligen, og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
- Retten til dataportabilitet *)

Såfremt du som medlem ønsker at gøre brug af ovennævnte rettigheder, skal du kontakte formanden
for Ringe Lokalhistoriske Forening, CVR nr. 33 57 09 37, via mail info@ringelokalarkiv.dk.
Vi vil besvare din henvendelse indenfor 4 uger.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, S, 1300  København K, hvis du mener,
at Ringe Lokalhistoriske Forening, CVR nr. 33 57 09 37, ikke behandler dine personoplysninger i
overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan iøvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

*) Dataportabilitet, eller på dansk: Brugerens ret til at have kontrol over egne data. Retten til dataportabilitet vil sige, at den registrerede dvs. den person, hvis persondata bliver behandlet af en dataansvarlig, har ret til at få udleveret sine persondata, så de kan overflyttes til anden udbyder, f.eks. fra Facebook til Google+