Ringe lokalhistoriske Arkiv

Om lokalarkivet

Ringe lokalhistoriske Arkiv
er en selvejende institution.
Dets navn er Ringe lokalhistoriske Arkiv.
Dets hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune.
Arbejdsområdet er de 11 sogne i den tidligere Ringe Kommune.
Arkivet har til huse i kommunal bygning, Ringe Bibliotek på 2.sal
Adresse: Algade 40, 2. sal. 5750 Ringe. Tlf. 62 62 33 82.

Arkivet ledes af en styrelse, som har det overordnede ansvar for arkivets drift:
Kirsten Hansen. Lokalhistoriske Forenings repræsentant.
Käthe Lindequist Jensen, arkivmedarbejder.
Jytte Risager, chef for Faaborg-Midtfyns Biblioteker.
Else Johansen, arkivmedarbejder
Bodil Nørgaard. Midtfyns Museumsforenings repræsentant.
Torben Smith, cand.mag. lektor.

Hvad er et lokalhistorisk arkiv?

Det er et sikkert gemmested.
Et sted, hvor man prøver at sikre det materiale, der fortæller om huse og mennesker, om arbejde og fritid, om lokalitetens styre og erhvervsforhold.
En lille flig af landets historie med belysning af det lokale særpræg.
Hvad der sker i dag, er historie i morgen.
Arkivet er ikke kun interesseret i gamle billeder og dokumenter,
men lige så meget i helt nye ting, f.eks. foreningsblade, brochurer, rapporter.
Hjælp os med at bevare det, der sker i dag og i morgen til gavn for eftertiden.
- Ofte går sådanne ting tabt.
Arkivet har i dag over 900 hyldemeter arkivalier, avissamlinger m.m.
Mere end 150.000 positive og negative fotos, samt film, lyd- og videooptagelser.
Er du fotograferet med fotograf Tornøe, Ringe. Så har vi antagelig negativet.

Ajourført d. 26.. december  2017/jbj